Wonen

Op de Amerberg wordt vanaf het vierde kwartaal 2019 gestart met de realisatie van woningen. Het gaat om het gebied in de driehoek van de Prins Frederiklaan, Emmalaan en de Anna Paulownalaan. In de jaren zestig is op deze prominente plaats een gebouw neergezet dat niet direct past bij de uitstraling van het Bergkwartier.

De Amerberg wil dit spoor wissen en weer aansluiting zoeken bij de historie van het Bergkwartier en de Bergservituten. Er worden een aantal geschakelde en vrijstaande koopwoningen en een ‘Urban Villa’ met koopappartementen gebouwd. In totaal gaat het om minimaal 15 woningen. Onderstaande verkavelingskaart en afbeeldingen geven u een eerste indruk van de mogelijkheden.

Geschakelde en vrijstaande koopwoningen
We willen de toekomstige bewoners van de minimaal 8 grondgebonden woningen maximale vrijheid en comfort bieden door het ontwerptraject vorm te geven door middel van (begeleid) particulier opdrachtgeverschap. Zie voor een toelichting de Funda site. Zo is er inspraak en invloed maar wordt eveneens geborgd dat de Amerberg past bij de uitstraling en het karakter van het Bergkwartier. Wij zijn de verkoop op Funda gestart in het voorjaar van 2019. Heeft u interesse in de geschakelde en vrijstaande koopwoningen, dan kunt u dit kenbaar maken per mail via info@stratermakelaardij.nl.

Urban Villa
Voor de toekomstige bewoners van de 7 woningen in de Urban Villa bieden wij de formule van consumentgericht bouwen. Met deze formule kunnen woonwensen in een vroegtijdig stadium van het ontwerp- en ontwikkelproces (vanaf schetsontwerp) kenbaar worden gemaakt. Heeft u interesse in de Urban Villa, dan kunt u dit kenbaar maken per mail via info@stratermakelaardij.nl. In beide varianten, begeleid particulier opdrachtgeverschap en consument gericht bouwen, bent u verzekerd van een ontzorgd bouwproces en een turnkey oplevering van de woning. Een vast team van architecten, kopersbegeleiders en aannemer staat na uw koopbeslissing voor u ter beschikking. Voor al uw vragen over het verkoop-, ontwerp- en realisatieproces kunt u zich richten tot Sträter makelaardij in Soest via info@stratermakelaardij.nl.