Grote belangstelling Inloopavond Amerberg en Utrechtseweg 102

14 april 2018

De Inloopavond over de plannen voor de Amerberg en de Utrechtseweg 102 op donderdag 8 februari jl. werd zeer goed bezocht. De eigenaren organiseerden deze avond samen met de gemeente Amersfoort.

Omwonenden en andere geïnteresseerden konden zich laten informeren door het projectteam dat werkt aan deze twee ontwikkelingen. Tijdens de inloopavond werden bezoekers geïnformeerd over het woningbouwplan, het ontwikkelproces, de planning en de te volgen bestemmingplanprocedure. Verkoopdocumentatie voor De Amerberg komt in april en mei beschikbaar voor belangstellenden. De aanvang van bouwwerkzaamheden staat op de planning voor begin 2019. De informatie was terug te lezen op een aantal panelen, deze panelen zijn te downloaden.